Biografi

Jens-André P. Herbener (f. 1970) er uddannet cand.mag. i religionsstudier og semitiske sprog ved Aarhus Universitet i 1998 og mag.art. i religionshistorie og semitisk filologi ved Københavns Universitet i 2004. Sidstnævnte år modtog han Københavns Universitets guldmedalje for besvarelsen af en prisopgave.

Han var medredaktør af tidsskriftet Faklen 1996-2001, og i 2000-2004 var han ansat på Orientalsk & Judaistisk Afdeling, Det Kongelige Bibliotek, som projektleder og ansvarshavende redaktør for Det Hebraiske Bibeloversættelsesprojekt.

I 2002 arbejdede han som ekstern lektor ved Københavns Universitet og i 2005-2009 som ekstern lektor ved Syddansk Universitet. I 2009-2011 var han ansat som postdoc på Syddansk Universitet, og fra 2012 til 2015 var han ansat som adjunkt sammesteds. I 2010 blev han af fagrådet og studienævnet på Religionsstudier indstillet til Syddansk Universitets Undervisningspris (se her).

Han er beskikket censor i religion på professionshøjskolerne og universiteterne.

Han skriver om religion i Politiken.

Herbener er redaktør og hovedforfatter af Ny bibeloversættelse – på videnskabeligt grundlag: Introduktion (2001), medredaktør og medforfatter af Ny bibeloversættelse – på videnskabeligt grundlag: Annoteret prøveoversættelse (2001), og forfatter af Bibeloversættelse mellem konfession og videnskab (2004), Teologi og magt: En debatbog om den autoriserede bibeloversættelse (2006), Naturen er hellig: Klimakatastrofe og religion (2015) og Luther - antidemokrat og statsidol (2017). Desuden er han forfatter eller medforfatter af et stort antal tidsskriftsartikler, kronikker, kommentarer, klummer m.m., hvoraf en betydelig del kan findes på herbener.dk.

Herbener har især undervist i israelitisk og jødisk religion, men også i klassisk hebraisk, monoteismens oprindelse, fænomenologier og udviklinger (bl.a. jødisk, kristen og islamisk), nærorientalsk oldtidsreligion (bl.a. mesopotamisk, ægyptisk og syrisk), indfødte folk, animisme, zarathustrisme og religionsforskningens historie.

Derudover har han undervist i bl.a. etnicitet, nationalisme, orientalisme, postkolonialisme, sekularisering, globalisering, postmodernisme, fundamentalisme, immigration, konversion, politisk religion, Amish-folket, hindu-nationalisme, Hizb-ut-Tahrir, ufologi og moderne asatro, alt sammen i relation til religiøs innovation og nye religioner.

Ud over hovedsprogene læser Herbener (mere eller mindre aktivt) klassisk hebraisk, rabbinsk hebraisk, klassisk arabisk, aramæisk, fønikisk, ugaritisk og akkadisk samt græsk og latin.

 

Portrætfotos