Bibeloversættelse, bibeloversættelseskritik m.m.

Nedenfor fremlægges et større antal citater, der på forskellig vis  omhandler en konfessionel (kristen el. jødisk) versus videnskabelig tilgang til oversættelse af Den Hebraiske Bibel (ofte kaldet Det Gamle Testamente) - og til Bibelen i det hele taget. Et gennemgående omdrejningspunkt er den nyeste kirkeligt autoriserede bibeloversættelse fra 1992 (DO92) såvel som de prøveoversættelser (PO) hertil, der udkom fra 1977 til 1989.

 

> Alle citater samlet

> Bartholdy, Henrik og Peter V. Legarth

> Cappelørn, Niels Jørgen

> Due, Bodil

> Due, Otto Steen

> Ejrnæs, Bodil

> Frøkjær-Jensen, Flemming

> Haxen, Ulf

> Holm-Nielsen, Svend

> Holsøe, Jens

> Høgenhaven, Jesper

> Klostergaard Petersen, Anders

> Kollerup, Ove

> Kruse-Blinkenberg, Lars

> Langagergaard, Poul

> Laura, Heidi

> Lemche, Niels Peter

> Lundager Jensen, Hans Jørgen

> Løkkegaard, Frede

> Meyer, Jørgen Christian

> Müller, Mogens

> Nielsen, Eduard

> Nielsen, Kirsten

> Nielsen, Svend Aage

> Noack, Bent

> Rasmussen, Leif Kjøller

> Rothstein, Mikael

> Sinding Jensen, Jeppe

> Thompson, Thomas L.

> Vang, Carsten

> Warmind, Morten

> Winther-Nielsen, Nicolai

 

Teologi, teologikritik m.m.

Nedenfor fremlægges et større antal citater såvel som regulære indlæg, der belyser og eksemplificerer forskellige tilgange til studiet af religion, på universitetet såvel som i samfundet i øvrigt. Vigtige temaer er teologi mellem kirke og videnskab, teologikritik, humanistisk religionsvidenskab, kristen hegemoni og religionskritik generelt. Sektionen vil løbende blive udbygget med gamle og nye citater.

 

> Alle citater samlet

> Andersen, Svend

> Andersen, Vagn

> Bilde, Per

> Busk, Malene

> Davidsen, Ole

> Engberg-Pedersen, Troels

> Fischer-Nielsen, Peter

> Glebe-Møller, Jens

> Gregersen, Niels Henrik

> Gule, Lars

> Halden, Sissel

> Hallbäck, Gert

> Hammer, Olav

> Hedenius, Ingemar

> Holt, Else K.

> Hyldahl, Jesper

> Iversen, Hans Raun

> Jacobsen, Anders-Christian

> Jensen, Tim

> Johansen, Kirstine Helboe

> Kjeldgaard-Pedersen, Steffen

> Klostergaard Petersen, Anders

> Langemark, Linda

> Lodberg, Peter

> Lundager Jensen, Hans Jørgen

> Mogensen, Kaj

> Mortensen, Viggo

> Müller, Mogens

> Nielsen, Andreas Østerlund

> Nielsen, Eduard

> Nielsen, Kirsten

> Nissen, Johannes

> Nørager, Troels

> Riis, Carsten

> Rothstein, Mikael

> Schencke, Wilhelm

> Schjørring, Jens Holger

> Stensvold, Anne

> Thorsen, Jakob Egeris

> Warmind, Morten

> Widmann, Peter

> Wind, H.C.

 

Monoteisme, monoteismekritik m.m.

Kommer ...

 

Diverse 

Kommer ...